• Bồn nhựa nằm cao cấp
Bồn nhựa cao cấp: Bồn nằm - 300 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 300N
300 lít
1.050 x 660 x 730 (Dài - Rộng - Cao)

1.800.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn nằm - 500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 500N
500 lít
1.240 x 760 x 850 (Dài - Rộng - Cao)

2.600.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn nằm - 700 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 700N
700 lít
1.370 x 850 x 950 (Dài - Rộng - Cao)

3.200.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn nằm - 1.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 1000N
1.000 lít
1.540 x 970 x 1.020 (Dài - Rộng - Cao)

4.400.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn nằm - 1.500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 1.500N
1.500 lít
1.800 x 1.090 x 1.190 (Dài - Rộng - Cao)

6.700.000 VNĐ