• Bồn INOX đứng
Bồn nước Inox: Bồn đứng 350 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 350D
350 lít
630 x 730 x 1400 mm (Đường kính - Rộng - Cao)

2.100.000 VNĐ  
Bồn nước Inox: Bồn đứng - 500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 500D
500 lít
720 x 830 x 1430mm (Đường kính- Rộng - Cao)

2.380.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn đứng - 700 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 700D
700 lít
760 x 890 x 1700 Đường kính- Rộng - Cao)

2.750.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn đứng - 1000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 1000D
1.000 lít
930 x 1050 x 1600mm (Đường kính- Rộng - Cao)

3.550.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn đứng - 1500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 1500D
1500 lít
1160 x 1250 x 1750mm (Đường kính- Rộng - Cao)

5.400.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn đứng - 2000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 2000D
2.000 lít
1160 x 1270 x 2150 (Đường kính- Rộng - Cao)

7.200.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn đứng - 3000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 3000D
3000 lít
1160 x 1270 x 2950mm (Đường kính - Rộng - Cao)

10.300.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn đứng - 4000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 4000D
4000 lít
1360 x 1500 x 3000 (Đường kính - Rộng - Cao)

13.200.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn đứng - 5000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 5000D
5000 lít
1360 x 1500 x 3600 (Đường kính - Rông - Cao)

16.400.000 VNĐ