• Phi 58
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 12 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5812
Dung tích: 140 lít
1110 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

4.400.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 15 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5815
Dung tích 175 lít
1350 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

5.400.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 18 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5818
Dung tích 210 lít
1590 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

6.300.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 20 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5820
Dung tích 230 lít
1750 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

7.200.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 24 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5824
Dung tích 275 lít
2070 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

8.400.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 30 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5830
Dung tích 345 lít
2550 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

10.300.000VNĐ