• Bồn nhựa nằm tiêu chuẩn
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn nằm oval - 300 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 300NO
300 lít
1.140 x 740 x 630 (Dài - Rộng - Cao)

1.380.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn nằm oval - 500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 500NO
500 lít
1.260 x 880 x 770 (Dài - Rộng - Cao)

1.900.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn nằm oval - 700 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 700NO
700 lít
1.240 x 980 x 920 (Dài - Rộng - Cao)

2.500.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn nằm oval - 1.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 1000NO
1.000 lít
1.490 x 1.070 x 940 (Dài - Rộng - Cao)

3.200.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn nằm oval - 1.500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 1500NO
1.500 lít
1.650 x 1.090 x 1.050 (Dài - Rộng - Cao)

5.200.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn nằm oval - 2.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 2000NO
2.000 lít
2.010 x 1.300 x 1.130 (Dài - Rộng - Cao)

7.100.000 VNĐ