Bồn nhựa nằm cao cấp

Bồn nằm - 300 lít

Giá: 1.570.000 VNĐ

Bồn nhựa nằm cao cấp

Bồn nằm - 500 lít

Giá: 2.320.000 VNĐ

Bồn nhựa nằm cao cấp

Bồn nằm - 700 lít

Giá: 2.940.000 VNĐ

Bồn nhựa nằm cao cấp

Bồn nằm - 1.000 lít

Giá: 4.000.000 VNĐ

Bồn nhựa nằm cao cấp

Bồn nằm - 1.500 lít

Giá: 5.880.000 VNĐ

SẢN PHẨM KHÁC

Danh mục sản phẩm

Công ty đã tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao với giá thành phù hợp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng