Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 300 lít

Giá: 1.380.000 VNĐ

Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 500 lít

Giá: 1.940.000 VNĐ

Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 700 lít

Giá: 2.320.000 VNĐ

Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 1000 lít

Giá: 3.130.000 VNĐ

Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 1500 lít

Giá: 4.500.000 VNĐ

Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 2000 lít

Giá: 6.250.000 VNĐ

Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 3000 lít

Giá: 8.000.000 VNĐ

Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 4000 lít

Giá: 10.880.000 VNĐ

Bồn nhựa đứng cao cấp

Bồn đứng - 5000 lít

Giá: 12.500.000 VNĐ

SẢN PHẨM KHÁC

Danh mục sản phẩm

Công ty đã tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao với giá thành phù hợp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng